Elbil

Elbilar – En möjlighet för miljön?

Är elbilen idag det miljövänligaste alternativet?

En elbil idag som är helt renodlad har inget avgasrör. Bilen i sig är bra ur miljösynpunkt då bilen inte släpper ifrån sig några utsläpp och kan därmed bidra till en bättre luft i en stad.

Hur drivs elbilen?

Elbilen körs på el från ett batteri och drivs av antigen en eller flera elmotorer. För att få energi till bilen, behöver batteriet i bilen laddas i elnätet. Batterierna som oftast finns i dessa bilar är både stora och tunga. Ett batteri kan väga mellan 200 och 500 kilo. Däremot har dessa biltyper inte någon tung förbränningsmotor.

Räckvidd och batteriets tålighet

Räckvidden på de elbilar som säljs i Sverige idag ären sträcka som kan köras mellan 20-25 mil, för de flesta modeller.

Det här är ungefärliga mått, och givetvis beror det på en rad andra olika faktorer hur länge ett batteri räcker. De faktorer som påverkar batteriet kan vara exempelvis utetemperaturen samt hur mycket utrustning som är eldriven som används i bilen. När det är kallt ute (exempelvis under vintern) behöver oftast kupén värmas,och därmed försvinner en hel del el till uppvärmningen och räckvidden för elbilen blir därmed kortare än det som har skrivits i förgående stycke.

Trots att räckvidden för elbilar är betydligt kortare än för andra bilar kan det räcka gott och väl för privat- såsom företagspersoner när kortare bilresor ska göras. De resor som dagligen görs idag i hela Europa är en sträcka på 4,5 mil.

Vad är skillnaden mellan elbilar och laddhybrider?

Laddhybriden har även ett annat namn, nämligen plug-in-hybrid. En laddhybrid har till skillnad från elbilen två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. Laddhybridernas ena motor som drivs på el, laddas på samma sätt som det laddas i elbilen (alltså via elnätet). Eftersom denna biltyp drivs på två motorer, räcker inte batteriet lika långt som i de renodlade elbilarna. Den andra motorn tankas då istället med bensin eller i vissa fall med diesel.

Hur blir elbilen en miljövinst?

Förutsättning för att elbilen verkligen ska kunna bli en miljövinst är att bilarna kan tankas med förnybar el. Denna förnybara el kan komma från vind- eller vattenkraft. Elbilen har idag lägre klimatpåverkan än flertalet andra miljöbilar, enligt Nordisk elmix.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *